ธรรมะ-จิตใจ

ทุกข์จากงาน เราทุเลาด้วยหลักธรรม

  • 10 มกราคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 2,132
Share on Google+
LINE it!
- +

ไม่มีปัญหาใดในโลกจะใหญ่เกินไปกว่าใจเรา

เรื่อง : กั๊ตจัง ภาพ : pixabay.com

ไม่มีทุกข์ใดในโลกที่จะแก้ไม่ได้ด้วยการปล่อยวาง เมื่อเราสูงวัยขึ้นย่อมมาพร้อมกับภาระหน้าที่ ที่นำพาความทุกข์หลากหลายด้านถาโถมเข้ามาในชีวิต แต่ความจริงแล้วทุกข์เหล่านี้แก้ได้ง่ายๆด้วยการปล่อยวาง

ท่าน พุทธทาสภิกขุ ได้ให้แนวทางในการพ้นทุกข์ตามหลักธรรมอย่างง่ายๆด้วยหลักการมอง อริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐ หากพิจารณาจะเห็นว่าชีวิตเราเมื่อมาพิจารณาดูแล้วเต็มไปด้วยกิเลศตัณหา และจิตใจมีแต่ความสับสนวุ่นวาย มักยึดติดอยู่แต่ในเรื่อง ตัวกูของกู เป็นกิเลสยึดเหนี่ยวจิตใจ  ต้องใช้ ปัญญาเป็นตัวกำหนด มีสติเป็นตัวกำกับ และ สัมปชัญญะเป็นตัวกำราบ พูดง่ายๆว่าพยายามทำจิตให้ว่างจากกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นโดยไร้อวิชชามาครอบงำ

คนเราเมื่อจิตสงบ การทำงานก็เกิดผลสำเร็จมากขึ้น เพราะงานนั้นเดินด้วยปัญญา เพราะชีวิตจริงในการทำงาน ไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำร่วมกับคนอื่นเป็นหมู่คณะ อาจมีการกระทบกระทั่งกัน หรือมีความคิดขัดแย้งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ในขณะนั้นจิตใจของเราจะเผชิญกับตัวตนและกิเลส เราต้องรู้จักปราบพยศของมันให้ลดน้อยถอยลง

การทำงานก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรม คือได้ทั้งผลงาน และฝึกสติปัญญาไปในตัว ทำให้เกิดความว่างในท่ามกลางความวุ่นด้วยจิตที่กอปรไปด้วยสติปัญญาอันเปล่งปลั่งอยู่ท่ามกลางการงานนั่นเอง ทุกวันนี้คนเราต้องวิ่งวุ่นอยู่กับการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ เหนื่อยจิตเหนื่อยใจอยู่กับทรัพย์สมบัติ จิตใจไม่มีวันสงบ หากปล่อยวางได้ก็สุขกายสุขใจ มีกำลังคิดหาแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป