ธรรมะ-จิตใจ

หลักธรรมของชีวิตผู้บริหาร นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

  • 11 กันยายน 2560, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,064
Share on Google+
LINE it!
- +

ตลอด 10 ปีที่เธอทำวิปัสสนา เธอค้นพบคำตอบของชีวิตแล้วว่า “เราเกิดมาทำไม”

เรื่อง : กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย ภาพ : เสกสรร โรจนเมธากุล

ซีอีโอหญิงเก่ง นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารมานานกว่า 17 ปี แต่เธอยังไม่หยุดอยู่กับที่ด้วยการศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจล.) เพื่อนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาและประสบการณ์ในชีวิตไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น

“การทำวิปัสสนาจะไปตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งการทำวิปัสสนาสามารถทำได้ทุกเมื่อ ถ้าเราเห็นเราคือเห็น เราจะไม่ไปปรุงแต่งต่อว่ามันคืออะไร เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งวิปัสสนาเราแค่รู้ว่าเรานั่ง เราหายใจเข้าหายใจออก ให้เรารู้แค่ว่าเรารู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนและต้องการให้เป็น” เธอยังได้ชักชวนผู้ที่สนใจการวิปัสสนาไปร่วมปฏิบัติที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุ ภายใต้การสอนของพระอาจารย์ ซึ่งระหว่างปฏิบัติอยู่นั้นทุกคนจะต้องปิดการสื่อสารทุกชนิด

“วิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การทรมานร่างกาย ไม่ใช่ให้ทุกข์ทรมานเจ็บปวด แต่เป็นการทำให้เรารู้และปล่อยวาง การทำวิปัสสนากรรมฐานจึงสามารถทำได้ทุกๆ ขณะที่ยังมีลมหายใจ แต่หากเราไปอยู่ที่ที่เหมาะสมหรือในที่ที่เอื้อ เราก็จะได้ผลที่ดีกว่าเพราะจะตัดสิ่งเร้าที่อาจรับมือไม่ทันออกไป เราอาจไปวัด อาจไปสถานปฏิบัติธรรม หรืออาจจะทำที่บ้าน อย่างตัวเองก็จะทำวิปัสสนาก่อนนอน ระหว่างนอน จนกระทั่งหลับไปทุกคืน ไม่ว่าใครที่ทราบวิธีการก็จะสามารถทำได้ทุกที่ทุกขณะเวลา”

 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่นงลักษณ์ศึกษาและปฏิบัติธรรม เธอไม่รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขกว่าแต่ก่อน แต่เธอได้พบคำตอบที่สงสัยมานาน นั่นคือคำถามที่ว่า “เราเกิดมาทำไม”

“ในสิบปีหลังเราได้คำตอบชัดเจนว่า เราเกิดมาทำไม แต่ก่อนเราคิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมและใช้กรรม เราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่ แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ การที่เราเกิดมาเป็นคนได้ช่างเป็นความยากแสนเค็ญ เพราะคนที่จะเกิดมาเป็นคนได้ต้องมีบุญมหาศาล ดังนั้นเราควรจะเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญ”

เธอยังกล่าวทิ้งท้ายว่า หลักการในการครองตน ครองคน และครองงานของเธอนั้นมีความสอดคล้องตามหลักคุณธรรม 10 ประการ อันได้แก่ ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม รวมถึงยังมีความภาคภูมิใจในชีวิตหลายประการ ทั้งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ การได้เกิดมาใต้ร่มพระพุทธศาสนา การได้เป็นพสกนิกรของในหลวงรัชกาลที่ 9 การได้เจอเจ้านาย ลูกน้อง ครอบครัว และกัลยาณมิตรที่ดี และการได้อยู่ในองค์กรที่สนับสนุนในการช่วยเหลือและแบ่งปันสู่สังคม