ธรรมะ-จิตใจ

‘ณัฐรดา เลขะธนชลท์’ เส้นทาง 'ครู' ที่เลือกเดิน

  • 6 กันยายน 2560, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 444
Share on Google+
LINE it!
- +

ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งคำถามและหาคำตอบว่า ทำยังไงให้บ้านคือความรัก ให้โรงเรียนเป็นความหวัง และชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ และออกหาคำตอบ

เรื่อง : เทียนหยด

ทำยังไงให้การศึกษาไทย ชิค คูล ดูเป็นความหวัง คำถามที่เป็นแรงผลักดันให้กับ “ณัฐรดา เลขะธนชลท์” ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ EdWINGS Education ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็ก หรือที่เหล่าลูกศิษย์และคนรู้จักเรียกติดปากกันว่า ครูจอย/อาจารย์จอย/พี่จอย ผู้หญิงที่ใช้ทั้งชีวิตตั้งคำถาม เพื่อวางเส้นทางสู่คำตอบ กับจุดพลิกผันในชีวิตมาหลายครั้งบนเส้นทางความเป็น 'ครู' ที่เธอเลือกเดิน

แม้งานแรกจะไม่ใช่ครูโดยตรง แต่เธอค้นพบว่าการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งที่เติมเต็มตัวเธอเองและเป็นอาชีพที่มีคุณค่า จอยเริ่มสนใจด้านการศึกษาอย่างจริงจัง เมื่อมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาจัดค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเด็ก ทำให้เธอได้เดินสายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเป็นเวลา 2 ปี ในช่วงเวลานั้นได้เห็นปัญหาที่เกิดกับเด็ก และเห็นโอกาสที่ตัวเองจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้เธอผันตัวเองมาทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เธอคนนี้มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตนอกจากการพัฒนาผู้อื่น นั่นคือการไม่ละเลยที่จะพัฒนาตัวเอง ซึ่งในงานเปิดตัว Iconic Women Alliance (IWA) คอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้ควบคู่การใช้ชีวิต (Lifelong Learning Community) ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้หญิงทำงาน จากหลากสายอาชีพและหลายวงการ ครูจอย เปิดใจว่า เป้าหมายในชีวิตของตัวเธอเอง เป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ที่สำคัญคือ การหาจุดสมดุลในการใช้ชีวิตของเราให้ได้ โดยเฉพาะการอยู่ท่ามกลางคนที่รักและหวังดีต่อกัน

“ตัวจอยเองจะสร้างระบบที่เรียกว่า Support system คือคนรอบตัวเรา ที่เราจะแบ่งปันความสุข และความทุกข์ด้วย เขาคือใคร ดังนั้นปัจจัยในการประสบความสำเร็จของตัวเอง น่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้ตัว การที่เราเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งแวดล้อม การที่เรามีคอมมิวนิตี้ของเราที่ดี และเข้าใจตัวเอง ประกอบกับตัวเองเป็นคนชอบพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนอื่น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การลงมือทำ การได้เปิดรับ ได้เข้าใจ ได้แบ่งปันมุมมองในแต่ละด้านของสังคม และรวมตัวกันไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเอง และสังคมต่อไปด้วย

“จอยเชื่อในการมีคอมมิวนิตี้ และเน็ตเวิร์ก โดยส่วนตัวแล้ว อยากเห็นผู้หญิงรวมตัวกันเป็นคอมมิวนิตี้ที่แข็งแรง และสนับสนุนกัน เพราะหากเรารวมแรงกันมากพอ หรือแชร์สิ่งที่เราหลงใหลกันมากพอ และจับกลุ่มกันได้แข็งแรง ก็จะสร้างความเคลื่อนไหวให้กับสังคมในหลายส่วน ดังนั้นการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนได้เปล่งประกาย ได้ภาคภูมิใจ ได้เห็นมุมที่ขัดเกลาแล้วของตัวเอง น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีให้มีพลังในการทำดีกันต่อไป”

ในวันนี้ ความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยของเธอ คือการพัฒนาระบบนิเวศรอบตัวนักเรียน ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้การศึกษาไทยได้ทำหน้าที่ของตัวเอง ในการเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างแท้จริง