ธรรมะ-จิตใจ

สิรีสุรีนันท์ จงศิริกุล ล้างผักคือ การได้อยู่กับลมหายใจ

การทำทุกอย่างหากธรรมะอยู่ในใจ เราก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลา

16 กันยายน 2561, 09:00 น. | 715 |

Tags 40+, 40plus, สิรีสุรีนันท์, สลัดผักไฮโซ

วงล้อสู่ความสำเร็จ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต แนะนำเคล็ดลับความสำเร็จที่ทุกคนต้องมีด้วย 4 ล้อธรรม

การศึกษากับการหยุดฟังเสียงนกร้อง

เรียนรู้ ดูความงาม ของธรรมชาติ

11 กันยายน 2561, 09:00 น. | 169 |

Tags 40+, 40plus, ธรรมะ, ธรรมชาติ, การศึกษา, เหนือทุกข์

5 ประโยคห้ามพูดในการปลอบใจ

นักจิตวิทยาแนะนำ คำพูดต้องห้าม และคำแนะนำที่ควรพูด

9 กันยายน 2561, 09:00 น. | 3,929 |

Tags 40+, 40plus, สูญเสีย, ความเศร้า

ฝึกอีคิวให้ลูก ภารกิจสำคัญที่พ่อแม่ควรทำ

การเสริมสร้างให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นั้นเป็นของขวัญล้ำค่าอย่างหนึ่งที่พ่อแม่สามารถมอบให้แก่ลูกๆ เพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพใจและกายแข็งแรง

ตัวตนและหนทาง

สถานการณ์ที่กำลังต้องตัดสินใจ เหมือนกับเต็มไปด้วยความหวัง

8 กันยายน 2561, 09:00 น. | 214 |

Tags 40+, 40plus, โอกาสและความสำเร็จ

หา ‘โชค’ ได้จาก ‘เคราะห์’

ไม้เมตรนั้นยาวเมื่อเทียบกับดินสอ แต่กลายเป็นสั้นเมื่อนำไปเทียบกับเสาไฟฟ้า โชคดีหรือเคราะห์ร้าย ล้วนขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ

“จะตาม หรือแตกต่างดี?!!” ทางแยกของผู้หญิงยุคใหม่

“พิมพ์นิยม” ลบคำนี้ทิ้งไปได้เลย สำหรับหญิงยุคใหม่ มันแค่เป็นเรื่องเก่าๆ ที่(เคย)ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

หน้าที่พลเมือง

คนดี กับ คนเก่ง เราอยากให้ลูกเราเป็นคนประเภทไหน