บริหารการเงิน

เกมของการเปลี่ยนแปลง

  • 16 พฤษภาคม 2560, 10:51 น. |
  • เปิดอ่าน 231
Share on Google+
LINE it!
- +

8 ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง บีเซลบับ ภาพ คลังภาพโพสต์ทูเดย์

เราอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง องค์กรจำนวนมากในปัจจุบัน ถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่รอด ทุกแห่งค้นหาวิธีลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หาโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการผลิต อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงแนวทางต่างๆ อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งก็สร้างความสูญเสียหรือสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพนักงาน เมื่อพนักงานไม่ปรับเปลี่ยน องค์กรก็เดินหน้าไม่ได้ ถือเป็นปัญหาใหญ่เมื่อสถานการณ์บีบเข้ามาเรื่อยๆ

ข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ถูกบีบให้ต้องปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้นคือความเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม แม้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรารับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดได้ มาดูกันเลย เพราะเชื่อว่าคุณก็คือคนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยน! กับ 8 ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยง

1.มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

ข้อผิดพลาดประการแรกของการเปลี่ยนแปลงองค์กร คือการมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยไม่สร้างความรู้สึกถึงความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ แก่ผู้บริหารและพนักงานเสียก่อน การเปลี่ยนแปลงจะไม่บรรลุผล ถ้าทุกคนไม่ตระหนักต่อความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง หลายคนไม่พยายามเต็มที่และมองเห็นแต่ข้อเสียของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของการทำงานไปจากเดิม

2.ประสานความร่วมมือไม่ได้

ผู้นำองค์กรต้องเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว พร้อมกับที่ทุกหน่วยหรือทุกแผนกทุกส่วนขององค์กรด้วย การเปลี่ยนแปลงที่จะประสบความสำเร็จต้องเป็นความสำเร็จที่มาจากทุกฝ่าย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีพลังที่มากพอ เนื่องจากขาดการประสานความร่วมมือกันอย่างมีพลังนั่นเอง

3.การประเมินพลังแห่งวิสัยทัศน์ต่ำเกินไป

วิสัยทัศน์มีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ โดยการช่วยเหลือกำกับตรวจสอบ และให้การสนับสนุนใดๆ รวมทั้งการจูงใจในการปฏิบัติการต่างๆ ในส่วนของพนักงานจำนวนมาก หากปราศจากวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมแล้ว ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงก็อาจกลายเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความสับสนได้ สิ้นเปลืองได้ แถมเสียเวลา เสียทรัพยากรต่างๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์

4.การสื่อสารที่บกพร่อง

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้ หากพนักงานส่วนใหญ่ไม่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ บ่อยครั้งที่การเสียสละถูกเรียกร้อง แต่ถ้า ผู้นำขาดมาตรการหรือกระบวนการจูงใจที่ดีพอ ก็ไม่อาจทำให้พนักงานเสียสละเพื่อองค์กรได้ พวกเขาจะไม่มีความสุขกับสถานภาพที่เป็นอยู่ ไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลง และไม่ให้ความร่วมมือ

5.ไม่สามารถสร้างความสำเร็จในระยะสั้นได้

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้ระยะเวลา ความพยายามที่ซับซ้อนในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้องเสี่ยงกับการสูญเสียแรงกระตุ้น เพราะฉะนั้นหากไม่มีเป้าหมายระยะสั้นที่จะให้บรรลุผลสำเร็จเป็นช่วงๆ การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวก็เป็นไปได้ยาก พนักงานส่วนใหญ่มักจะถอดใจ ท้อแท้ใจ และล้มเลิกการเดินทางไปสู่เป้าหมาย เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

6.วิสัยทัศน์ที่ถูกปิดกั้น

สิ่งที่ริเริ่มใหม่มักล้มเหลวถ้าพนักงานรู้สึกว่าตนเองสูญเสียอำนาจไป โดยอุปสรรคที่ขวางทางพวกเขาอยู่ หลายครั้งที่พบว่าอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงก็คือโครงสร้างขององค์กร และบางทีอุปสรรคที่เลวร้ายที่สุดก็คือ การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่

7.ประกาศความสำเร็จเร็วเกินไป

หลังจากการทำงานอย่างหนัก 2-3 ปี พนักงานอยากประกาศความสำเร็จจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลง การเฉลิมฉลองสำหรับความสำเร็จในระหว่างทางถือว่าเป็นสิ่งดี อย่างไรก็ตาม การประกาศว่างานส่วนใหญ่สำเร็จลุล่วงแล้วหรือเสร็จสิ้นลงแล้ว ถือเป็นความผิดพลาด เพราะหากการเปลี่ยนแปลงยังมิได้หยั่งรากลึก หรือยังมิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัฒนธรรมองค์กรแล้ว แนวทางใหม่ๆ ก็ยังต้องถือว่าเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะถอยหลังกลับได้เสมอ

8.ละเลยการยึดหลักการเปลี่ยนแปลงไว้อย่างเหนียวแน่น

เมื่อการเปลี่ยนแปลงได้ฝังรากลึกในองค์กรหรือในหน่วยงานแล้ว จะคงอยู่อย่างนั้นตราบจนกว่าจะมีพฤติกรรมใหม่ๆ บรรทัดฐานใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอีก อย่าลืมยึดหลักการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สร้างสมขึ้น และพัฒนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เหนียวแน่น บรรทัดฐานทางสังคมในองค์กรหรือค่านิยมร่วม ไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่อุตส่าห์สู้หรือทุ่มเทก็จะสูญเปล่า โดยทุกอย่างจะสิ้นสุดลงทันทีที่ความกดดันซึ่งมีความสัมพันธ์กับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงถูกขจัดออกไป